Serneke utvecklar Cirkustomten i centrala Göteborg

2016-06-14

Fastighetsnämnden har beslutat att Serneke blir den aktör som får utveckla det attraktiva projektet Cirkustomten i centrala Göteborg, ett stenkast från Avenyn och Götaplatsen. Serneke vinner markanvisningstävlingen genom ett projekt som skapar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet genom att blanda olika typer av verksamheter, sociala ytor, upplåtelseformer och gröna ytor. 

- Vi är glada att få utveckla denna prestigefulla plats. Det är ett fantastiskt läge och genom vårt förslag så kommer detta bli ett levande kvarter som gör det attraktivt för människor att både bo och vistas i, säger Ola Serneke, VD Serneke Group.

Projektet är framtaget tillsammans med arkitektfirman Semrén & Månsson och Skandia Fastigheter, där de senare blir ägare och långsiktig förvaltare av hyresrätterna. Två högre tegelbyggnader placeras mot Södra vägen och på så vis hålls bullret ute från parken och bostadsgårdarna där det bildas lummiga terrasser som en förlängning av parken.

Den tänkta visionen för fastigheten är att uppföra 20 000 m² bostäder fördelat på 250 lägenheter samt 2 000 m² hotellyta, 3 800 m² verksamhetsyta och 11 100 m² garage. Slutlig utformning och yta kommer att diskuteras i den kommande planprocessen.

- Vi kommer noga arbeta med sammansättningen av kvarterets verksamheter för att skapa synergieffekter och ekonomisk bärkraft, säger Patrik Lindström, VD Serneke Projektutveckling.

Verksamhetslokalerna kommer inrymma företag som tar socialt ansvar. Dessa ska integrera människor som har svårt att komma in i arbetslivet och samtidigt bedriva resursbesparande verksamhet som ligger i linje med en hållbar samhällsutveckling.

- Det ska bli spännande att följa utvecklingen av området, säger Martin Öbo, tf fastighetsdirektör för Göteborgs Stad.För mer information, kontakta:

Ola Serneke, VD Serneke Group
Tel: +46 706 - 24 39 90
ola.serneke@serneke.se

Patrik Lindström, VD Serneke Projektutveckling
Tel: +46 704 - 31 51 91
patrik.lindstrom@serneke.se

Martin Öbo, tf Fastighetsdirektör för Göteborgs Stad
Tel: +46 31 368 11 29
martin.obo@fastighet.goteborg.se

 

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning med cirka 750 anställda. Genom att tänka nytt driver vi utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Verksamheten har en god fördelning mellan offentliga och kommersiella uppdrag, vilket är en styrka över konjunkturcykler.

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden