SERNEKE utvecklar verksamhetsområde i Göteborg

2015-03-11

Som ett led i en tioårig utbyggnadsplan för Gårdsten i Göteborg utvecklar nu byggbolaget och projektutvecklaren SERNEKE ett större markområde för hotell, kontor, verksamheter, vård och restaurang.

Gårdsten är idag ett område med mycket bostäder och få verksamheter. I höstas köpte SERNEKE 139 000 kvm mark i området, varav en del såldes till GLC för byggnationen av deras nya logistikcenter. Nu har SERNEKE tagit fram en utbyggnadsplan för resterande mark i området.

- Vi vill skapa ett flexibelt område som kan förändras över tid och som är hållbart ur både ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv, säger Ola Serneke, VD SERNEKE.

Området i Södra Gårdsten ska bebyggas i fyra etapper. Den första etappen består främst av kontors-och verksamhetslokaler samt kontorshotell. Denna etapp innefattar även GLC som nu flyttar hela sin verksamhet till Gårdsten. Byggstart av den första etappen kommer att ske under hösten 2015.

Illustration: Okidoki Arkitekter

Kontakt:

Tomas Järund, Kommunikationschef SERNEKE, tfn: 031 - 712 97 44
tomas.jarund@serneke.se

Ola Serneke, Koncern VD SERNEKE Group, tfn: 0706-24 39 90
ola@serneke.se

     
SERNEKE är en nytänkande och expansiv koncern verksam inom bygg, anläggning och projektutveckling. Under de senaste åren har SERNEKE varit ett av Sveriges snabbast växande företag, mycket tack vare engagerad personal. Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och är idag den största privatägda byggkoncernen i Sverige.


SERNEKE har huvudkontor i Göteborg med lokalkontor längs hela västkusten och i Stockholm. Kunder är främst kommuner, kommunala och statliga bolag, industri-och handelsföretag samt fastighetsbolag.

Läs mer på www.serneke.se

mediapage/download

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden