Serneke vill bygga bort ensamhet

2021-11-09

H22 Alone Together är ett forskningsprojekt om framtidens boende med ambitionen att utveckla ett koncept som bygger bort ensamhet. Projektet är en del av den internationella stadsmässan H22 City Expo och drivs gemensamt av Serneke, Lunds universitet, Malmö universitet, Öresundskraft och Helsingborg stad, delvis finansierat genom Vinnova. 

Ensamhet är ett folkhälsoproblem som är kostsamt för både individen och samhället i stort. I forskningsprojektet H22 Alone Together kommer man att undersöka hur ökad ensamhet, förändrad familjesammansättning, ökat hemarbete samt ett ökat fokus på en hållbar livsstil påverkar utformningen av framtidens boende. 

– Vi vill genom Alone Together och vår medverkan på H22 City Expo skapa ett kreativt utrymme för dialog, med syfte att fånga medborgarnas livsstil och hitta cirkulära lösningar som möter samhällsutmaningar och bidrar till en smartare och mer hållbar stad, säger Jonas Håkansson, affärschef för projektutveckling på Serneke.

Under H22 City Expo kommer en ”think tank” aktiveras och besökarna kommer att få bli en del i utformningen av framtidens boende och även få möjlighet att simulera idéerna i ”Framtidens vardagsrum”. Allt sparas som ett bidrag till H22 Alone Together. Arbetet kommer mynna ut i en rapport som presenteras under 2023 och ett bostadskoncept samt ett nytt bostadshus i Helsingborg där medborgarna har varit delaktiga i att motverka ensamhet och göra det lätt att leva hållbart, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Läs mer om hur Serneke jobbar med bostäder på www.sernekebostad.se 

– Vi är väldigt förväntansfulla på forskningsprojektet. ”H22 Alone Together” visar på en social innovation av stor betydelse. Det är ett omfattande arbete att minska ensamhet, precis som andra folkhälsoprojekt. En ensam aktör kan inte nå ut till alla. Därför måste vi samarbeta. H22 City Expo bli en perfekt möjlighet, säger Soraya Axelsson, projektchef för H22.

Förstudien kommer att visas under H22 City Expo i programpunkten ”Framtidens vardagsrum”. https://www.h22cityexpo.se/program/besok-framtidens-vardagsrum  
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. För oss på Serneke och för Vinnova handlar innovation om att tänka nytt och göra annorlunda för att förbättra livet för människor och för vår planet. Vi öppnar upp för innovation i hela samhället och har nu fått ett anslag för forskningsprojektet H22 Alone Together med fokus på social hållbarhet. Projektet koordineras av Sustainable Innovation i Sverige AB.

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden