Serneke vill storsatsa i Landskrona

2017-02-09

Kommunstyrelsen i Landskrona beslutade i dag om en avsiktsförklaring mellan Landskrona stad och Serneke som innebär att förutsättningarna för ett vattenland, idrottscentrum, nya bostäder och skola ska utredas. En framtida storsatsning på området i Karlslund har potential att locka besökare och nyinflyttning från hela Öresundsregionen.

Planerna som ska utredas handlar om att utveckla Karlslund-området i Landskrona med både bostäder, skola och nya idrotts- och rekreationsanläggningar. I projektplanerna finns ett vattenland i stor skala med tillhörande hotell, med potential att locka upp emot en halv miljon besökare per år. På samma område finns planer för ett nytt ”Idrottens centrum”, där olika sporter kan utövas under ett och samma tak. Ishall, fotbollshall, multihallar för olika sporter samt gym är tänkt att rymmas i centret. Projektet berör hela Karlslundområdet, där det redan i dag finns idrottsplats, sport- och ishall.

I planerna för Karlslundområdet finns också skola med idrottsinriktning samt bostäder med, i första hand ägande- eller bostadsrätter, som skulle komplettera de bostäder som i dag finns på området.

– Vi är stolta över möjligheten att tillsammans med staden få utforska möjligheterna att utveckla Karlslund. Vi vill med området göra det ännu mera attraktivt att flytta till Landskrona. Med bostadsrätter, skola, rekreation, vattenland och närhet till hav och golfbana kommer Karlslund att ge en positiv effekt på bostadsmarknaden. Vi kan se samma effekt på det idrottsområde vi varit med och skapat i Kviberg strax utanför Göteborgs centrum, säger Jonas Håkansson, regionchef på Serneke Projektutveckling.  

Som en viktig del i utredningsarbetet träffar Serneke, tillsammans med representanter från Landskrona stad, alla de idrottsföreningar som idag är aktiva i Karlslundområdet för att lyssna på deras behov och hur de ser på framtiden.

– Det här är en unik möjlighet för Landskrona att ta en stark plats i regionen. Planen är att tillföra en regional magnet till Karlslund och stärka Landskrona både som idrottsstad och destination, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande.

En detaljplan för området kommer att arbetas fram under 2017 och beräknas kunna antas under 2018. Ambitionen är en projektstart före sommaren 2018 och att anläggningarna ska vara klara inom tre till fem år efter det.

Jonas Håkansson ser stora möjligheter i projektet på Karlslund:

– Förutom en ökad turism året runt och stärkta förutsättningar för näringsliv och nyinflyttning, finns det goda möjligheter för bättre integration i Landskrona då arenan och hela området gör att människor möts på ett helt nytt sätt, över kultur- och åldersgränser.


För mer information, kontakta:

Jonas Håkansson, regionchef Serneke Projektutveckling
Tel: +46 73 976 94 57
jonas.hakansson@serneke.se

Johan Live, pressansvarig
Tel: +46 768 681137
johan.live@serneke.seSerneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter över 3 miljarder kronor och mer än 800 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på
www.serneke.group 

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden