Serneke vinner markanvisning i stadsdelen Vårvik i Trollhättan

2021-12-03

Under hösten utlyste kommunala Trollhättan Exploatering AB en markanvisningstävling gällande kvarter Läderkulan som ingår i den första byggnadsetappen av stadsdelen Vårvik i Trollhättan. Serneke har nu tilldelats markanvisningen för sitt hållbarhetsfokuserade byggkoncept.

De olika byggnadsetapperna på Vårvik, totalt fyra stycken, är indelade i kvarter. Kvarter Läderkulan ingår i den första etappen och utmärker sig med ett attraktivt läge i direkt anslutning till älven, promenadstråk, kollektivtrafik och boendeservice. Totalt ska Serneke utveckla cirka 130 bostäder i kvarteret i samarbete med Semrén & Månsson Arkitekter.

Malin Nyberg, stadsutvecklingschef för Vårvik kommenterar tilldelningen:

– Serneke lämnade in ett förslag som höll hög hållbarhetsnivå, både ur social och ekologisk synpunkt. Det faktum att 15 procent av bostäderna kommer öronmärkas till personer med mindre gynnsamma socio-ekonomiska förutsättningar är också en bidragande aspekt. Dessutom har de tagit fram en gestaltningsidé som stämmer väldigt väl överens med de gamla fabriksbyggnaderna och gestaltningsprogrammet. Vi ser fram emot detta samarbete med Serneke.

Serneke har nu två år på sig att projektera och presentera sitt byggnadsförslag utifrån det vinnande konceptet.

Vårvik är en väldigt spännande ny stadsdel i Trollhättan som kommer erbjuda invånarna en hållbar livsstil med många naturvärden i en miljö präglad av sin industrihistoria. I vårt förslag har utgått ifrån dessa värden och skapat ett hållbart kvarter med attraktiva bostäder och inbjudande ytor för möten, aktiviteter och gemenskap. Vi är väldigt glada och stolta över att Trollhättan Exploatering AB gett oss möjligheten att tillsammans fortsätta utveckla kvarteret Läderkulan, säger Jon Blomberg, affärschef Serneke Sverige AB.

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden