Sernekes byggnation av Campus Etapp 3 i Örebro får utmärkelse

2021-09-30

Projekt Campus Etapp 3, som Serneke bygger åt Region Örebro, tilldelas utmärkelsen ”PQi - Utmärkt Projektkvalitet”.
– Det känns fantastisk roligt för alla oss som jobbar i projektet att få erkännande för det engagerade arbete vi gör, säger Magnus Ryström, arbetschef på Serneke.

Utmärkelsen ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet” tilldelas projekt som håller en extraordinärt hög projektkvalitet, uthålligt över tid. Utmärkelsen baseras på den nya branschstandarden för att mäta kvalitet på byggprojekt; PQi som står för Project Quality Index. Standarden har tagits fram i ett samarbete mellan Byggherrarna, forskare vid Luleå Tekniska universitet och företaget Binosight i syfte att utveckla branschen genom att kunna jämföra och lära av varandra.  Tvåhundra byggprojekt har mätts. Efter utvärdering av kvalitetsnivåer och statistisk kontroll stod Serneke och Campus Etapp 3 i Örebro som en av tre vinnare.

Magnus Ryström är arbetschef på Serneke och ansvarig för projektet i Örebro.

– Den största framgångsfaktorn är hur vi har arbetat med partnering och ledarskap och på så vis gjort samverkanstänket till en del av vår dagliga styrning. Vi gjorde också tidigt en partneringdeklaration för projektet med brett omfång på fokuspunkter och mål. Allt från hur den färdiga byggnaden ska se ut till hållbarhetsfrågor, projektstyrning, samarbete med verksamheten och inte minst projektklimatet, hur vi ska bete oss mot varandra. Dessa mål följer vi löpande upp. Vi är grymt stolta över denna utmärkelse, säger han.

Tommy Lenberg är VD på Byggherrarna, som är en av initiativtagarna till den nya kvalitetsutmärkelsen. Han tror att utmärkelsen kan bidra till att sätta fokus på kvalitetsfrågan i byggsektorn.

– Bakom varje fantastisk byggnad och anläggning vi kan beskåda och använda finns ett byggprojekt. Kan vi säkerställa hög kvalitet på själva projektgenomförandet blir alla vinnare. Byggherren ökar möjligheten att få en slutprodukt i rätt tid inom budget. Entreprenörerna kan sänka sina kostnader och bli mer effektiva. Och slutkunden får en bättre produkt. På köpet blir våra byggen trivsammare och säkrare arbetsplatser. Projekt som tilldelas utmärkelsen PQi – Utmärkt Projektkvalitet sätter kvalitetsfrågan i fokus och det blir spännande att lära av dem, säger Tommy Lenberg.

 

Följande byggprojekt tilldelas utmärkelsen hösten 2021:

Projekt: Campus Etapp 3
Byggherre: Region Örebro
Totalentreprenad i samverkan: Serneke

Projekt: Falu lasarett, ombyggnad ortopedkliniken
Byggherre: Regionfastigheter Dalarna
Totalentreprenad i samverkan: ByggDialog AB

Projekt: Kvarteret Poolen
Byggherre: Fabege
Generalentreprenad i samverkan: NCC

 

Fakta om utmärkelsen ”PQi – Utmärkt projektkvalitet”

PQi ger byggherrar och byggentreprenörer nya förutsättningar att jobba med datadrivet och faktabaserat förbättringsarbete. Totalt har cirka 200 byggprojekt mätts med PQi under det senaste året. PQi ger projekt och organisationer möjlighet att jämföra sig med branschen på ett stort antal nyckeltal och att automatiskt identifiera prioriterade förbättringsområden.

”PQi – UTMÄRKT PROJEKTKVALITET” ges till byggprojekt som uthålligt över tid presterat i nivå med de bästa av alla projekt som mätts med PQi. Referensvärden för Best Practice baseras på alla mätta projekt och uppdateras löpande. Varje nominerat projekt genomgår en kontroll gällande kvalitet på mätresultat och andra kvalitetsparametrar för att säkerställa utmärkelsens relevans. Bakom utmärkelsen står Byggherrarna och Binosight AB.

Magnus Ryström

  • Arbetschef, Örebro
  • Malmgatan 9B, 703 54 Örebro
  • 0793-34 51 70

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden