Sjöbefäls

skolan

2014-04-29

Förra våren köpte SERNEKE gamla anrika Sjöbefälsskolan i Göteborg. Nu flyttar bolaget sitt eget kontor till fastigheten. Inflyttning sker vid årsskiftet.

När SERNEKE köpte den drygt 9 000 kvadratmeter stora fastigheten hade bolaget långt gångna förhandlingar med en hyresgäst som skulle hyra hela fastigheten.

– Tanken var att hyra ut hela fastigheten till en internationell skola, men det föll tyvärr på mållinjen, säger Ola Serneke, VD.

– Men i samband med köpet hade vi gjort en kalkyl på värsta tänkbara scenario och den innebar att affären med skolan som hyresgäst skulle gå i stöpet. Vi kunde räkna hem affären ändå om vi bara fick in en eller ett par hyresgäster under det kommande året, berättar Ola. 

Första steget till nytt kontor för SERNEKE

Och så har det blivit. Än så länge har konsultföretaget Vinngroup tecknat kontrakt för en dryg tredjedel av ytan. Vid årsskiftet flyttar SERNEKE in på 3000 kvadratmeter i skolans äldsta del. 

Det nuvarande kontoret på Lindholmen kommer att fungera som projektkontor under tiden Serneke bygger det 201 meter höga Karlavagnstornet, ett av Europas högsta hus.

Tanken är att SERNEKE ska samla sin totala verksamhet på Sjöbefälsskolan och man räknar med att flytta in vid årsskiftet 2014/2015. I nuläget är det 150 personer som ska flytta in här.

En byggnad med historia

Delar av Sjöbefälsskolan är q-märkta. Ett tydligt exempel på detta är entrén och receptionen där havsguden Neptunus sitter och vakar. Den kanske mest speciella detaljen i fastigheten är tidskulan som i över 150 år har markerat tiden för göteborgarna.

– Den fungerar fortfarande, men tidsangivelsen är inte helt rätt. Vi får justera det, säger Ola.

Samarbete med Adapta

Fastigheten utvecklas gemensamt med Adapta fastigheter, som SERNEKE även utvecklar andra fastigheter med.

– Per Törnqvist på Adapta fastigheter och jag har en mycket bra gemensam syn på utveckling av fastigheter och kompletterar varandra bra med hänsyn till erfarenhet och utveckling, säger Ola Serneke.

Nyheter

Börsmeddelanden