Skidome öppnar igen

2021-10-08

Skidhallen i Prioritet Serneke Arena i Göteborg öppnar åter för alla skidåkare den 9 oktober efter en renovering som pågått sedan i våras.

Skidhallen i arenan stängde för besökare den 15 mars i år. Till glädje för alla skidåkare återöppnar Skidome nu och möjliggör en ”tidig vinter” och skidåkning inomhus.

Den tillfälliga stängningen förklaras av en så kallad tjälskjutning som orsakade att en begränsad del av byggnaden höjde sig och att det på vissa delar av arenan uppstod en lutning i golvet och mindre sprickor. Efter en utredning konstaterades att skadorna kom från vatten som frusit i det dränerande makadamlagret under skidhallen som en följd av nedkylningen av snön. Under vår och sommar har skidhallen tömts på snö och orsaken till problemen har åtgärdats.

Charlotte Sandberg Oberdorfer är fastighetsutvecklingschef på Serneke.

– En kombination av orsaker gjorde att vi fick en tjälskjutning. En grundorsak var att dräneringen varit nedsatt och gjorde att vatten blev stående i det dränerande makadamlagret och tidvis steg upp mot den kalla bottenplattan till skidhallen. Detta har med åren byggt upp ett islager i markbädden under huset. Detta resulterade i sin tur i tjälskjutning på grund av att fryst vatten tar mer plats än flytande form. Höjningen har efter våra åtgärder gått tillbaka, berättar hon.

Hur ska ni se till att det inte uppkommer igen?

– Vi har rensat dräneringsledningar, förstärkt isolering, installerat värmeslingor samt justerat våra driftrutiner. Vi mäter även kontinuerligt för att se hur byggnaden rör sig, händer något så ser vi det och kan åtgärda innan det blir ett problem, säger Charlotte.

Hur har detta påverkat verksamheten i PSA?

– Påverkan har främst varit på verksamheten i skidhallen som har fått hålla stängt under tiden vi har åtgärdat konstruktionen. Övriga verksamheter har varit opåverkade. Men nu ser vi verkligen fram emot att få välkomna alla skidsugna till Skidome igen, avslutar Charlotte.

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Nyheter

Börsmeddelanden