Specialfastigheter förlänger ramavtal med Serneke

2023-05-29

Specialfastigheter har valt att förlänga sitt ramavtal med Serneke med ytterligare tre år. Ramavtalet gäller byggprojekt i hela landet värda över 100 miljoner kronor.

Serneke är ett av fyra utvalda bolag som sedan 2019 har ramavtal med Specialfastigheter, det statliga bolag som äger, utvecklar och förvaltar bland annat kriminalvårdsanstalter, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Avtalet innehöll optioner om förlängning på två plus tre år. Nu verkställs den andra och sista av de möjliga förlängningarna och avtalet gäller till den 31 maj 2026. Utöver ramavtalet gällande större projekt med ordervärde över 100 miljoner har Serneke även ett ramavtal med Specialfastigheter gällande projekt i storleksordningen 5 – 100 miljoner kronor.

Serneke bygger för närvarande flera anstalter åt Specialfastigheter, men även domstolsbyggnader, polishus och en rad andra samhällsfastigheter på olika håll i landet.

– Vi är väldigt glada att få möjlighet att genomföra nya projekt tillsammans med Specialfastigheter framåt. Förlängningen innebär en potentiell ordervolym om vi fortsätter utveckla vårt samarbete, och driver vidare i den riktning vi startat. Avtalet kring viktiga samhällsfastigheter innebär en trygghet i en tid då bostadsbyggandet minskar och innebär ytterligare förstärkning av vår projektportfölj, säger Mikael Hultqvist, VD Serneke Sverige.

 

Mikael Hultqvist

  • VD, Serneke Sverige
  • 031-712 97 00

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden