Stärkt ambition för ökat återbruk

2022-05-03

Den 2 maj tog Göteborg ett stort kliv mot att bli mer hållbart. Serneke var då en av cirka 40 aktörer som signerade en avsiktsförklaring gällande återbruk och cirkulärt byggande vid ny- och ombyggnation i Göteborg.

Fastighets- och byggsektorn står för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och cirka en tredjedel av det totala avfallet i Sverige. Samtidigt återvinns en försvinnande liten del av det bygg- och inredningsmaterial som rivs eller byts ut. Nu har en avsiktsförklaring tecknats med avsikt att snabba på omställningstempot markant. Serneke var en av de cirka 40 aktörer som medverkade vid ”handslaget” och skrev under för att skapa en fungerande marknad för återbrukat material.

– Synen på vad som är avfall behöver förändras. Inom cirkulär byggnation är avfall att betrakta som resurser. Vi siktar på att inte ha något avfall, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg, som koordinerar och driver det gemensamma arbetet genom Gothenburg Climate Partnership.

Siktet är inställt på att etablera en väl utvecklad återbruksmarknad till 2025, med fler mellanlager för återbruksmaterial, nya aktörer och långt fler produkter och tjänster för cirkulär byggnation än vad som finns idag.

–  Cirkulärt- och resurseffektivt byggande är en förutsättning att nå klimatomställningen. Det känns kul och spännande att Serneke tillsammans med Göteborgs stad och andra bolag deltar i arbetet att fortsätta minska CO2-utsläppen från stadens bygg- och anläggningsprojekt genom att dela med sig av goda exempel och samverka för att lösa gemensamma utmaningar, säger Ann-Sofi Brandin, kvalitets- och miljöstrateg, Serneke Sverige AB.

Eftersom återbrukat material ersätter nyproducerat är cirkulärt byggande ett mycket effektivt sätt att minska klimatpåverkan från byggbranschen.

– Göteborg strävar mot ett klimatavtryck nära noll 2030 och att fortsätta minska CO2-utsläppen från stadens bygg- och anläggningsprojekt är viktigt. Att tillsammans med branschen utveckla kunskapen om cirkulärt byggande visar stadens ambition att gå före och bidra till klimatomställningen, säger Hampus Magnusson, ordförande i byggnadsnämnden och ledamot i kommunstyrelsen (m), Göteborgs Stad.

 

Parter som undertecknar avsiktsförklaring Cirkulärt byggande Göteborg

Göteborgs Stad:

 • Business Region Göteborg
 • Förvaltnings AB Framtiden
 • Bostads AB Poseidon
 • Bostadsbolaget
 • Egnahemsbolaget
 • Familjebostäder i Göteborg AB
 • Framtiden Byggutveckling AB
 • Gårdstensbostäder AB
 • Göteborgs Hamn AB
 • GöteborgsLokaler, Förvaltnings AB
 • Higab AB
 • Idrotts- och föreningsförvaltningen
 • Liseberg AB
 • Lokalförvaltningen
 • Park- & naturförvaltningen
 • Göteborgs Stads Parkerings AB
 • Trafikkontoret
 • Älvstranden Utveckling AB

 

Privata och övriga offentliga fastighetsägare

 • Akademiska Hus
 • Castellum
 • Chalmersfastigheter
 • Fastighetsägarna Göteborg
 • Hemsö Fastighets AB
 • HSB Göteborg
 • Jernhusen
 • NCC Property Development
 • Next Step Group
 • PEAB Bostad AB
 • Platzer Fastigheter
 • Riksbyggen
 • Serneke Sverige AB
 • Skandia Fastigheter Göteborg
 • Skanska Fastigheter Göteborg
 • Stena Fastigheter Göteborg AB
 • Vasakronan
 • Volvo Car Corporation
 • Västfastigheter
 • Wallenstam AB

Johan Live

 • Kommunikationschef
 • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
 • 0768-68 11 37

Nyheter

Börsmeddelanden