Svenska Bostäders stämningsansökan väntad i tvåårig rättsprocess

2024-05-15

Serneke kommenterar Svenska Bostäders stämningsansökan i rättstvisten kring byggprojektet Kvarteret Plankan i Stockholm.
- Vi inväntar den rättsliga prövningen med tillförsikt, säger Daniel Modéus, chefsjurist på Serneke Sverige AB.

Svenska Bostäders stämningsansökan har sin bakgrund i att Serneke hävde entreprenadavtalet för byggnationen av kvarteret Plankan i november 2021 på grund av uteblivna betalningar. Serneke har senare ansökt om stämning mot Svenska Bostäder med ett yrkande på cirka 240 miljoner kronor.

Målet i tingsrätten har pågått i snart två år och Svenska Bostäder har sedan tidigare aviserat ett skadeståndskrav på i storleksordningen 600 miljoner kronor. En motsvarande påstådd motfordran har sedan tidigare kvittningsvis gjorts gällande av Svenska Bostäder mot Sernekes krav och är därför redan föremål för prövning i tingsrätten.

Den nu inlämnade stämningsansökan är en reducering av Svenska Bostäders krav jämfört med vad som tidigare aviserats och framställts kvittningsvis men är i övrigt helt väntad i processen. Enligt tingsrättens tidplan ska målet avgöras i tingsrätten efter huvudförhandling under hösten 2024.

– Vi beklagar att vi fortfarande inte kunnat hitta en samförståndslösning kring de ökade kostnaderna i projektet och att de välbehövliga bostäderna blivit försenade. Men vår bedömning av rättsfrågorna förändras inte av den nya stämningsansökan och vi står orubbliga i vår uppfattning att Svenska Bostäder bär ansvaret för projektets fördyring. Vi inväntar den rättsliga prövningen med tillförsikt, säger Daniel Modéus, chefsjurist på Serneke.

För mer information, kontakta:
Daniel Modéus, chefsjurist Serneke Sverige AB
Tel: +46 70 798 76 33
daniel.modeus@serneke.se   

Johan Live, kommunikationschef Serneke Sverige AB
Tel: + 46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se

Serneke har ett heltäckande erbjudande inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 9,2 miljarder kronor och cirka 1 000 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Serneke bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg. Sedan juni 2023 ingår Serneke i Doxa-koncernen.


Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden