Sveriges energisnålaste skola

2012-12-18

Stadsskogens skola i Alingsås är först i Sverige att som skolbyggnad certifieras som nollenergihus. Certifieringen innebär att byggnaden varje år producerar lika mycket energi som den förbrukar. SERNEKE Byggnads blir således det första byggbolaget att uppföra en certifierad nollenergiskola.

SERNEKE Sveriges 1:a nollenergiskola

SERNEKE Byggnads fick förtroendet att bygga Träffpunkt Stadsskogen. Projektet omfattar en skolbyggnad och allaktivitetshall på ca 6800 m² som när det står klart kommer rymma 380 elever. Hela projektet bygger på visionen om ett hållbart samhälle och det har hela tiden varit av vikt att byggnaderna ska vara hållbara, energieffektiva och byggda i passivhusteknik. Med denna teknik och Sveriges största solcellsanläggning på 1300 m² har alltså Sverige fått sin första nollenergicertifierade skolbyggnad.  

- Med rätt byggteknik och solceller på taket har vi kunnat skapa ett nollenergihus. Kanske blir det till och med ett plusenergihus som producerar mer energi än vad det förbrukar, men det får framtiden utvisa, säger Guido Hjortheimer projektledare på Fabs, Alingsås kommunala fastighetsbolag.

-Sedumtaket tar hand om dagvattnet och när det sedan rinner av renas det och släpps till ett fördröjningsmagasin med minimal miljöpåverkan, fortsätter Guido Hjortheimer. 

Provtryckning av hela skolbyggnaden har utförts och resulterat i ett värde om 0,13 l/s m2 vid +-50 Pa. Kravet vid passivhusbyggnation är 0,3.

- SERNEKE värnar om miljön och är därför väldigt stolta över att vara byggnadsentreprenör för detta projekt, säger SERNEKE Byggnads arbetschef Davor Sinik.

Skolan är godkänd och slutbesiktigad och första kullen av elever börjar den 8:e januari. Allaktivitetshallen beräknas stå fullt färdigt till sommaren 2013.

Kontraktssumman är på projektet är ca 100 Mkr.

Nyheter

Börsmeddelanden