”Tänk efter före” är tema under arbetsmiljöveckan på Serneke

2021-10-25

Under vecka 43 sätter Serneke särskilt fokus på den fråga som ska stå högst på agendan varje dag året runt – att alla kommer hem från sitt jobb vid god hälsa. Temat för vår arbetsmiljövecka 2021 är ”Tänk efter före” och handlar om hur vi förhindrar olyckor på arbetsplatsen.

Riskobservationer, arbetsberedningar och ergonomi är tre områden inom arbetsmiljöarbetet som alla innebär att man tänker efter före. Dessa områden kan, bland mycket annat, bidra till att minska risken för olycksfall och dödsfall inom vår bransch. Under vecka 43 kommer Serneke genom en rad programpunkter, workshops och föreläsningar för samtliga medarbetare att uppmärksamma dessa och andra frågor som förbättrar säkerhetskultur och arbetsmiljö. Även underentreprenörer, kunder och samarbetspartners bjuds in att delta i veckan.

– Ett byggprojekt är ofta ganska komplicerat med många olika människor och grupperingar, våra UE, våra kunder och egna medarbetare. Alla de här människorna som rör sig på en arbetsplats måste ta ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön. Därför måste vi göra det här tillsammans i branschen, säger Anders Arfvén, VD för Serneke Sverige.

– Om man nöter saker med uppmärksamhet och aktiviteter, till exempel temaveckor eller arbetet i Håll Nollan, så förskjuter vi oss till en bättre säkerhetskultur som medför att vi får färre skador och olyckor, fortsätter Anders Arfvén.

Temaveckan i Serneke är del av den Europeiska arbetsmiljöveckan, då EU-länderna sätter särskilt fokus på arbetsmiljön.

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Nyheter

Börsmeddelanden