Tre nya namn i vår styrelse

2020-05-13

Vid årsstämman den 5 maj valdes Jan C Johansson, Veronica Rörsgård och Per Åkerman in i vår styrelse. De tre nya ledamöterna tillför ytterligare erfarenhet från bransch och internationella bolag.

Jan C Johansson, som blir ny ordförande i styrelsen, har tidigare haft en lång rad toppositioner inom några av Sveriges ledande företag, däribland VD-poster för Boliden och SCA. Per Åkerman, vice ordförande, och Veronica Rörsgård, som går in som ledamot, har båda haft ledande poster i bland annat Skanska.

Per Åkerman blir så kallad arbetande styrelsemedlem på halvtid. Den rollen innebär möjlighet att vara en förstärkt brygga mellan styrelsen och koncernledningen med syfte att bland annat ägna extra uppmärksamhet åt prioriterade ärenden och följa genomförandet av tagna beslut.

Hur ser du på vad ni tre nya styrelsemedlemmar tillför till styrelsens arbete?

- Vi har en styrelse med, som jag bedömer det, en bred och stark erfarenhet och kompetens som kan matcha företagets behov och ambitioner. Vi tre nya kommer naturligtvis delvis in med nya fräscha ögon men ska också bidra med den erfarenhet vi har samlat på oss från att ha jobbat i stora internationella bolag med den komplexitet det innebär, samt att ha drivit olika former av utvecklingsarbete i denna kontext, säger Per Åkerman.

Tidigare ordförande Kent Sander och ledamoten Anna-Karin Celsing avböjde omval. Sernekes styrelse består, utöver de tre ovan nämnda, även av: Mari Broman, Anna Belfrage, Ludwig Mattsson, Fredrik Alvarsson och Ola Serneke.

https://ir.serneke.se/sv/styrelse

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Nyheter

Börsmeddelanden