Uppdelningen av Serneke tar form

2023-09-26

Formerna för Doxas planerade uppdelning av Serneke i två separata bolag, ett för entreprenad och ett för fastighetsutveckling, har nu beslutats. I och med detta upphör Serneke Group AB:s koncernfunktioner, vilket berör totalt cirka 75 medarbetare.

– Vi har nu kommit till en punkt där vi kan beskriva hur Serneke Sverige och Serneke Invest ska bli två självständiga bolag, samt hur detta påverkar organisationen. Utgångspunkten i arbetet har varit att tillgodose att all kompetens som behövs finns på plats, samtidigt som vi inte ska ha fler resurser än nödvändigt för att vara effektiva och framgångsrika. Vi anpassar också verksamheten efter rådande konjunkturläge för att skapa långsiktig styrka och effektivitet, säger Victor Persson, VD i Doxa och Serneke Group.

Den nu beslutade uppdelningen av Serneke får till följd att Serneke Group AB:s koncernfunktioner upphör, vilket berör cirka 75 tjänster totalt. Personal från stödfunktionerna i Serneke Group AB fördelas mellan entreprenadbolaget (Serneke Sverige AB) och bolaget för fastighetsutveckling (Serneke Invest AB), vilket innebär att ett 50-tal medarbetare erbjuds anställning i ny hemvist. Cirka 25 positioner kommer försvinna genom varsel om uppsägning på grund av arbetsbrist. De berörda tjänsterna finns i huvudsak på Sernekes huvudkontor i Göteborg.

Ola Serneke fortsätter i sin roll som VD på Serneke Invest, Mikael Hultqvist fortsätter i sin roll som VD i Serneke Sverige.

Fackliga förhandlingar har inletts kring organisationsförändringen. De nya organisationerna gäller efter avslutade förhandlingar, preliminärt från och med 1 november 2023.

Victor Persson

  • VD, Group
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 070-2586375

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Nyheter

Börsmeddelanden