Utvalda att bygga bostäder i Sege Park

2016-12-16

Sege Park i Malmö ska omvandlas till en grön och varierad stadsdel. Vi är en av elva aktörer som nu fått en markreservation i området. 

- Det är riktigt roligt att vi får vara med i utvecklingen av Sege Park och Malmö. Vi har arbetat hårt i region syd det senaste året och det är kul att se att det ger resultat, säger Sean Kelly, projektutvecklare i Syd.

Sege Park ligger i före detta sjukhusområdet Kirseberg i Malmö. Planen är att utveckla området med bostäder, verksamheter, offentlig service och parker. Markanvisningsprogrammet som Malmö stad gick ut med i våras omfattar cirka 500 lägenheter, 25 radhus och cirka 2500 kvadratmeter bruttoarea som kan användas till lokaler eller bostäder.

Elva aktörer, varav Serneke är en, tilldelas nu en markreservation för var sitt område inom fastigheten Östra sjukhuset 2. Separata markanvisningsavtal tecknas med varje byggherre under 2017. I samband med det kommer även geografiska avgränsningar och andra förutsättningar göras tydliga.

För mer information, kontakta:
Johan Live, pressansvarig
Tel: +4676 86 81 137
johan.live@serneke.se

Nyheter

Börsmeddelanden