Världens högsta vindtunnel byggs på Säve flygplats

2017-06-30

I höst startar bygget av Sveriges andra vindtunnel för inomhusflygning på Säve flygplats. Vindtunneln, som har ambition att bli världens högsta, blir en attraktion för alla som vill uppleva känslan av fritt fall utan att behöva hoppa ut från ett flygplan.

Det är företaget Bodyflight som har slutit ett arrende- och entreprenadavtal med Serneke, som äger och driver Säve flygplats, om att uppföra den nya vindtunneln. Bodyflight driver sedan 2015 en vindtunnel för inomhusflygning i Stockholm som hittills varit världens högsta med en höjd på 23 meters i flygkammaren. Om planerna går i lås kommer vindtunneln på Säve att överträffa detta. Bodyflights anläggning i Stockholm sysselsätter cirka 20 personer.

– Det känns jättekul och spännande med denna etablering! Serneke har en målsättning att utveckla och exploatera området kring Säve Flygplats, som vi ser stor potential i. Visionen är att utveckla området kring flygplatsen till ett upplevelsecentrum och ett industriområde med bland annat flyg- och motorrelaterad verksamhet. Bodyflights anläggning ligger väl i linje med dessa ambitioner och blir en unik satsning för Västsverige, säger Krister Johansson, VD för Serneke Fastighet och ansvarig för verksamheten på Säve flygplats.

– Vi vill verkligen att alla ska få chansen att testa den otroliga känslan av fritt fall! Så snart all formalia är klar kommer vi att sätta igång själva byggandet och det kommer att bli en lika spektakulär byggnad som upplevelsen i sig. Alla är välkomna när vi öppnar och med lärdomarna från vindtunneln i Stockholm så kan vi redan nu säga att Göteborgstunneln kommer hålla internationell klass. Den ska givetvis vara lämpad för både upplevelse-, tränings- och tävlingsflygning. Eliten inom vindtunnelflygning rankar Bodyflight-vindtunneln som den kanske bästa i hela världen. Nu ska vi bygga en som är ännu bättre, säger Bodyflights VD Martin Dahl.

Just nu projekteras anläggningen och enligt planerna ska vindtunneln stå klar att öppnas för allmänheten under 2018. Arrendeavtalet gäller en period om 25 år. Entreprenaddelen i avtalet omfattar markarbeten och betongstomme och kommer att utföras av Serneke anläggning.

Fakta om vindtunnelflygning:

  • En vindtunnel simulerar fritt fall och känslan är precis densamma som att hoppa ut från ett flygplan, eller en klippavsats, men under betydligt säkrare former.
  • Lufthastigheten anpassas efter varje person som ska flyga.
  • Tillsammans med en instruktör som också befinner sig i själva vindkammaren får besökaren lära sig att flyga med sin egen kropp som enda verktyg.
  • Specialutbildade vindtunnelinstruktörer ser till att säkerheten kommer i första hand och att alla får en upplevelse utöver det vanliga.
  • Luften drivs av fyra enorma fläktar på cirka 2600 hk som förflyttar luften och kan skapa lufthastigheter på över 300 km/h.
  • Tack vare stora ytor som är byggda i glas är det väldigt publikfriande att se på när andra flyger.
  • Bodyflight Stockholm flyger alla från 3 år och har sedan invigningen i april 2015 gästats av över 30 000 personer som fått prova känslan av fritt fall.


För mer information, kontakta:

Krister Johansson, VD Serneke Fastighet
Tel: +46 72 855 63 00
krister.johansson@serneke.se

Martin Dahl, VD Bodyflight
Tel: +46 73 248 22 22
martin@bodyflight.se

Johan Live, pressansvarig
Tel: +46 768 68 11 37
johan.live@serneke.seSerneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på nära 4 miljarder kronor och omkring 890 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden