Vi får markanvisning för Brunnshögstorg

2020-01-10

Kommunstyrelsen har nu beslutat att godkänna markanvisningen för Serneke för fortsatt utveckling av Brunnshögstorg i Lund.

Markanvisningsavtalet innebär att marken är reserverad med ensamrätt åt Serneke under 36 månader för att möjliggöra en fortsatt utveckling. I projektet utvecklar vi ett nytänkande förslag till bostäder och service på omkring 50 000 kvadratmeter kring Brunnshögstorget. Projektet omfattar tre högre hus, varav det högsta når 35 våningar.

Brunnshögstorg är en del av den framväxande stadsdelen Brunnshög i nordöstra delen av Lund. Stadsdelen ska innehålla bostäder, service och arbetsplatser där det på sikt kan komma att bo och arbeta uppemot 40 000 personer.

– Vi ser fram emot att bidra till Brunnshögs utveckling med ett aktivt och levande torg. Nu påbörjas detaljplanearbetet tillsammans med kommunen samtidigt som vi planerar för innehållet i byggnaderna, säger Jonas Håkansson Projektutveckling region syd.

Nyheter

Börsmeddelanden