Wingårdhs mot finalen om Sveriges nya skyskrapa

2013-12-18

Det är ett mycket starkt internationellt startfält som tagit sig till final i tävlingen för att rita Sveriges nya skyskrapa, som kan bli Nordens högsta hus. Av 56 inskickade bidrag återstår nu bara fem, där enda helsvenska representant är Wingårdhs arkitekter. Varje finalist får 500 000 kronor för sitt förslag, som ska lämnas in anonymt senast den 13 maj 2014. Vinnaren tillkännages den 18 juni.

Av de totalt 56 tävlingsbidragen bestod ungefär hälften av ett utländskt företag från USA, Storbritannien, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Belgien, Österrike, Holland, Kina, Malaysia, Canada, Slovenien, Portugal, Irland och Frankrike i samarbete med ett svenskt kontor. Resterande var svenska tävlingslag.

Intresseanmälningarna har analyserats av en urvalsgrupp bestående av Björn Siesjö - Stadsarkitekt Göteborgs kommun, Olle Lindkvist - Älvstranden Utveckling AB, Ola Serneke – VD SERNEKE AB och Alban Herlitz - SEFA AB. Utöver detta har Sveriges Arkitekter bistått med formalia och administration.

Utvärdering

Efter att ha gått igenom alla skall-krav och formalia var det dags för urvalsgruppen att granska företagen utifrån de uppsatta värderingspunkterna i inbjudan. De bestod i övergripande ordalag av erfarenhet, resurser och kompetens för att ge förslag till uppgiften.

– Vi har gått igenom referensprojekt och bedömt den gestaltningsmässiga och arkitektoniska förmågan för denna typ av uppgift, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg och en av deltagarna i urvalsgruppen.

– Vi har även studerat projektorganisationens kompetens och bedömt nyckelpersonerna i denna. Oberoende av stor eller liten erfarenhet av höga hus har flera tävlingsbidrag visat på en intressant bredd mellan arkitekter, konstruktörer, stadsplanerare, miljö- och hållbarhetskonsulter.

– Slutligen har vi även gjort en bedömning av företagens kapacitet och tillgänglighet i Göteborg och Sverige samt teamens förmåga att tillsammans föreslå höga byggnationer som går att uppföra på ett kostnadsmedvetet och rationellt sätt.

De fem finalistteamen är:

Ian Simpson Architects, Manuelle Gautrand Architects, S.O.M, Wingårdhs Arkitektkontor och Zaha Hadid Architects

Utvalda team

Manuelle Gautrand Architects

Motivering: Relevanta och väl genomförda referensprojekt. Spännande arkitektur med realiserbara projekt som även innehåller en tydlig hållbarhetsinriktning. Arkitekten kombinerar strukturella byggmetoder med inspirerande former och vågar inkludera omgivningen i sina projekt på ett nytänkande sätt.

TEAM

Arkitekt (Frankrike) - Manuelle Gautrand Architects

Lokal Arkitekt (Sverige) - Equator Stockholm

Konstruktör - Terell

Landskap & Stadsplanering - Atelier Villes & Paysages

Miljö & Brand - Bengt Dahlgren

Ian Simpson Architects

Motivering: Relevanta och väl genomförda referensprojekt. Erfarenheter från liknande projekt där både höga hus samt stadsplaneringsuppdrag har genomförts med intressant arkitektur som har förnyat och förbättrat närområdet samt omgivande miljöer. Arkitekten är van vid samarbeten med konstruktörer/en som i detta fall har specialistkompetens gällande höga hus.

 

TEAM

Arkitekt (U.K) - Ian Simpson Architects

Konstruktör - WSP

SOM (Skidmore Owings & Merrill)

Motivering: Relevanta och väl genomförda referensprojekt med framstående internationell arkitektonisk höjd. God kunskap inom stadsplanering samt uppförande av höga byggnader med innovativa och rationella byggmetoder. Erfarenhet och kapacitet med lång erfarenhet i liknande projekt. Tävlingsteamet är väl genomtänkt med kompetens där även hållbarhetsperspektivet lyfts fram.

 

TEAM

Arkitekt (U.S.A/U.K) - SOM (Skidmore Owings & Merrill)

Lokal/Planarkitekt (DK) - Entasis

Konstruktör - COWI

Wingårdhs Arkitektkontor

Motivering: Relevanta referensprojekt med väl genomförda samt projekterade projekt både i Sverige och utlandet. Med ett väl sammansatt team innehållande internationell expertis samt lokal förankring förväntas god arkitektur med en passion för höga byggnader. Arkitekten har respekt för avtrycket av en hög byggnad och närmar sig uppgiften genom ett tydlig redovisat angreppssätt kring utförandet av både den högre byggnaden samt närområdet.

 

TEAM

Arkitekt - Wingårdhs Arkitektkontor

Konstruktör - WSP

Zaha Hadid Architects

Relevanta referensprojekt med nyskapande design och en internationell känsla. Genom forskning och projekterfarenhet fokuserar arkitekten på hållbarhet samt nya koncept för design och konstruktion av höga hus. Teamet har även delvis valt att beskriva uppgiften utifrån ett slutkundsperspektiv samt genomlysa den urbana strategin för att uppnå en så levande stadsdel som möjligt. Väl genomtänkt tävlings- och projekteringsorganisation.

 

TEAM

Arkitekt - Zaha Hadid Architects

Lokal Arkitekt - ÅWL arkitektkontor

Konstruktör - Ramböll

Landskapsarkitekt - Gross Max

Urban strategi/ekonomi - Professor Lawrence Barth

Fasad/Hållbarhet - Werner Sobek

 

Tävlingsjuryn består av följande åtta personer:

 

Sveriges Arkitekter har utsett två stycken arkitekter till juryn

Christer Malmström (Arkitekt)

Louise Masreliez (Arkitekt)

Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Björn Siesjö (Stadsarkitekt)

Anders Svensson, (Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret och Älvstadsprojektet)

Älvstrandens Utveckling AB

Olle Lindqvist (Speciella projekt)

Staffan Bolminger (Miljöchef)

 

SEFA AB

Ola Serneke (VD)

Alban Herlitz (Projektutvecklingschef)

Ola Serneke

  • VD, Serneke Invest
  • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
  • 031-712 97 05

Nyheter

Börsmeddelanden