Delårsrapport januari - mars 2021

2021-05-06

PÅ VÄG MOT ETT STARKARE SERNEKE

Januari–mars 2021

  • Orderingången uppgick till 1 179 Mkr (2 975) och orderstocken uppgick till 13 126 Mkr (10 576)
  • Intäkterna uppgick till 1 950 Mkr (1 814)
  • Rörelseresultatet uppgick till 31 Mkr (-149)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 Mkr (-233)
  • Periodens resultat uppgick till 46 Mkr (-106)
  • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 704 Mkr (646)
  • Soliditeten uppgick till 36,2 procent (37,0)
  • Den 24 februari lämnade Ola Serneke rollen som VD, koncernchef och styrelseledamot för Serneke Group. Ola Serneke fortsätter som ansvarig för bolagets större projekt inom stadsutveckling i sin roll som VD för Serneke Invest. Michael Berglin, vice VD i Serneke Group, tillträdde som tillförordnad VD och koncernchef.

 

Michael Berglin, t.f. VD Serneke Group, kommenterar:

– Serneke fortsätter utvecklas i linje med vår fastlagda plan, mot förbättrad lönsamhet och ökad stabilitet. Att vi nu vänt till ett positivt resultat ger oss arbetsro och stärker oss i att fortsätta driva det viktiga förändringsarbete vi är mitt uppe i.

– Periodens resultat skapas till stor del av försäljning av byggrätter strukturerade i en korg som överlåts över tid. Samtidigt fortsätter entreprenadverksamheten att stärka sin leverans med en bibehållen konservativ syn på vinstavräkning. Vi har en resa kvar till vi når målet men trenden är fortsatt positiv.

 

Presentation av delårsrapporten januari – mars 2021

Den 6 maj 2021, kl. 09:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en telefonkonferens med webb-presentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på https://tv.streamfabriken.com/serneke-q1-2021 . Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring: +46 8 519 993 83

Delårsrapport Q1 2021

Ladda ner

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden