Serneke inför nytt aktiesparprogram för anställda

2018-05-14

Serneke inför ett nytt långsiktigt aktiesparprogram för samtliga heltidsanställda i Serneke-koncernen. Det beslutades på bolagets årsstämma den 3 maj 2018.

Syftet med programmet är att öka möjligheten att behålla och rekrytera kompetent personal. Serneke står inför fortsatt stark expansion som kräver omfattande rekryteringar runt om i Sverige de kommande åren och möjligheten att erbjuda ett personligt ägarengagemang ses som väsentligt för att stärka Sernekes personalerbjudande.

– Våra medarbetare och vår unika företagskultur är nyckeln till vår framgång. Engagemang och delaktighet har alltid präglat Serneke och för att stärka detta och skapa förutsättningar för fortsatt framgång lanserar vi ett nytt delägarprogram, säger Ola Serneke, VD för Serneke Group AB.

Programmet är långsiktigt och föreslås bestå av årligen återkommande delprogram, inledningsvis 2018–2020, med en löptid på tre år vardera.

Medarbetare ges möjlighet att investera i aktier i Serneke och de anställda som behållit aktierna samt varit anställda under hela löptiden erbjuds vederlagsfritt en aktie för varje två egna aktier. Går det bra för Serneke kan medarbetaren erbjudas ytterligare en aktie för varje två egna aktier och således fördubbla antalet aktier.

– Det här är ett sätt att visa hur viktiga medarbetarna är. Att som anställd kunna ta del av företagets framgång ser vi som en självklarhet i vår ambition att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. Vi är övertygade om att programmet kommer att gynna Sernekes utveckling och därmed vara till fördel för såväl anställda som bolagets aktieägare, säger Ola Serneke.

Läs mer om aktiesparprogrammet

Årsstämman i Serneke Group AB hölls torsdagen den 3 maj 2018.

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Nyheter

Börsmeddelanden